JOUW WENSEN, IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN?

Het Eenoudergezinnen'thuis is nog een jonge telg in het Brusselse verenigingsleven. Het centrum barst van de ideeën en beoogde projecten, en wenst samen met de begunstigden te groeien.
Er kunnen al tal van projecten worden uitgewerkt: gespreksgroepen, bijeenkomsten, feesten, een solidariteitsnetwerk van vrijwilligers enz.

We laten ook ruimte voor gezamenlijke initiatieven.

Heb jij zin om een project uit te werken of een samenwerking aan te gaan die verband houdt met de situatie van alleenstaande ouders?
Ben jij een alleenstaande ouder, een vereniging of een burger met interessante ideeën en suggesties?

Neem dan contact met ons op om erover te praten.