ACTIVITEITEN VOOR OUDERS ÉN KINDEREN

Onze activiteiten brengen rust, ontspanning en plezier.
Ze maken het mogelijk voor de ouders en hun kinderen om samen positieve momenten te beleven.
Het biedt de ouders onderling bovendien de kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Creativiteit, solidariteit en ontspanning staan centraal in onze activiteiten.
De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

Handvest voor collectieve activiteiten bij Eenoudergezinnen ‘thuis :

Wanneer ik een activiteit organiseer of eraan deelneem,

  • Maak ik deel uit van een groep waarin iedereen bijdraagt aan het goede verloop ervan ;
  • Draag ik zorg voor mijn behoeften terwijl ik er ook over waak dat er een plaats is voor iedereen ;
  • Ben ik verantwoordelijk voor mijn daden en die van mijn kind(eren) ;
  • Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gerespecteerd voelt, heb ik aandacht voor de grenzen van elke persoon;
  • Kom ik met het voornemen om te ontdekken wat me wordt aangeboden, in een geest van openheid.